Učíme v terénu podle motivačních principů D. Sobela

Akreditovaný seminář zaměřený na motivační principy D. Sobela pro plánování venkovní výuky v mateřských školách. Seminář povede naše zkušená lektorka Vendula Stará. Nutná registrace předem. Datum konání 13. 3. 2023.

Pro současné „interiérové“ děti je čím dál obtížnější udržovat pouto s přírodou. Jak toto pouto posilovat, aby to bylo nejen zábavné, ale také to naplňovalo vzdělávací cíle? Jednou z možných odpovědí jsou motivační principy D. Sobela pro plánování venkovní výuky. Principy vycházejí z dětské hravé přirozenosti a opírají se o místně zakotvené učení. V úvodní teoretické části semináře nás čeká teoretické seznámení s motivačními principy. Rozebereme také výhody a úskalí učení venku. Náplní praktické části semináře bude představení konkrétních aktivit inspirovaných Sobelovými principy včetně ukázky pomůcek. Seminář završíme sestavením vlastních aktivit zaměřených na rozvoj co nejrůznějších kompetencí.

 

Seminář je určen pro pedagogy mateřských škol.

 

Seminář je akreditovaný MŠMT pod Č.j.: MSMT-13807/2021-2-419. Na místě dostanou účastníci osvědčení s osobními údaji, které vyplní do přihlášky (viz registrační formulář níže). 

 

Nutná registrace předem. Více informací, včetně registračního formuláře, naleznete zde.

Učíme v terénu podle motivačních principů D. Sobela