pedagogove
toulcak

Vzdělávání pedagogů

Vzdělávání pedagogů Pro pedagogy připravujeme aktivity, jejichž cílem je pomoc při praktickém začleňování environmentální výchovy do života školy. Průběžně proto realizujeme semináře, exkurze i konference. Organizace Botič o.p.s. je krajským koordinátorem sítě učitelů se zájmem o ekologickou výchovu M.R.K.E.V. (pro ZŠ a SŠ) a Mrkvička(pro MŠ). Pro učitele MŠ nabízíme specializační studia v oblasti EVVO.

Semináře a konference

Realizujeme semináře akreditované MŠMT v rámci DVPP v oblasti EVVO. V současné době nemáme sestavenou nabídku na nejbližší období.


Specializační studia v oblasti EVVO pro MŠ

Pro pražské pedagogy předškolního vzdělávání jsme realizovali v letech 2010-2012 dva ročníky specializačního studia EVVO finančně podpořené MHMP a v letech 2013-2014 jeden ročník studia pro pedagogy MŠ ze Středočeského kraje  (za podpory ESF - OPVK). V období duben 2015-březen 2016 proběhl čtvrtý ročník specializačního studia pro učitele MŠ (podpora z tzv. Norských fondů). V červenci 2016 jsme vypracovali žádost o finanční podporu o další ročník studia, kterou jsme zaslali na SFŽP. Pokud tento projekt vyjde, otevřeme pátý ročník studia v dubnu 2017. (Případní zájemci se dozví více na chvatalova@toulcuvdvur.cz.)


M.R.K.E.V. a Mrkvička
Botič o.p.s. koordinuje v Praze celorepublikové programy pro školy se zájmem o environmentální výchovu M.R.K.E.V. (Metodika a Realizace Komplexní Ekologické Výchovy) - určený pro ZŠ a SŠ a Mrkvička - určený pro MŠ. V rámci tohoto programu rozesíláme školám připojeným do těchto sítí metodické materiály, informace, apod., pořádáme semináře a konference. V roce 2016 proběhne konference pro mateřské školy. Zatím je otázkou, zda se nám podaří získat finanční podporu pro pořádání konference pro základní a střední školy. Více informací k Mrkvi i Mrkvičce rád poskytne Tomáš Hodina (hodina@toulcuvdvur.cz).


Kontakty:

Vzdělávání pedagogů
kontaktujte nás
Vyberte si...
Kontaktní formulář Zpětná vazba
Osoba Firma

Formulář - Osoba


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:
Příjmení:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Firma:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:

Kontaktní osoba


Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Pozice ve firmě:


Informace o daru


Datum platby:
Vaše číslo účtu:
Kód vaší banky:
Částka:
Variabilní symbol:
Pronájem prostor - Poptávkový formulář


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:

Příjmení:

Organizace:

Telefon:

E-mail:


Místnost:
Sál 1
Sál 2
Velká přednášková Zátiší
Malá přednášková Klubovna
Velká koňská klubovna Mateřský klub - Herna
Mateřský klub - Oáza Mateřský klub - Zahrada
Mateřská škola Podium

Termín:

Čas:

Účel pronájmu:


Poznámka:


X
X