evp
toulcak

Ekologické výukové programy pro školy

Ekologické výukové programy pro školy Mateřským, základním a středním školám nabízíme programy, které probíhají v unikátním prostředí Toulcova dvora. V historických budovách vyučujeme moderními metodami, v areálu seznamujeme žáky s jeho přírodním bohatstvím a na farmě s potřebami hospodářských zvířat.

  


 

Letos poprvé nezasíláme do škol tištěnou nabídku, ale veškeré informace najdete zde. 

Prosíme, pečlivě si přečtěte a dodržujte následující body:

1) hlaste max. počet a opravdový věk dětí

2) STORNO – telefonicky nejpozději 1 pracovní den předem do 15h (jinak bude účtován storno poplatek ve výši 1 000,- Kč)

3) prosíme o dodržení poznámek (přinést holínky, pevnou obuv, atd.)

4) volejte pouze na tel. 602 509 815 v době 8:00 - 15:00 a pište pouze na email: programy@toulcuvdvur.cz

5) telefonické objednávky jsou vyřizovány přednostně

6) rezervace programu je max. 3 pracovní dny

7) minimum platících účastníků je 15 dětí

8) v dopoledních hodinách platí pro větší skupiny zákaz vstupu bez lektora

  


 


 Pokyny pro objednávání programů:


1. Na telefonu 602 509 815 nebo na emailu programy(zavináč)toulcuvdvur.cz nám nahlaste:
- název požadovaného programu
- počet dětí a jejich věk (1 program = 1 třída, cca 30 dětí - pokud není u programu uvedeno jinak)
- adresu školy
- jméno a telefon (email) kontaktní osoby

2. Vybereme oboustranně vyhovující termín
- volejte v pracovní dny od 8:00 do 15:00

3. Do 14 dnů Vám zašleme e-mail s potvrzením objednávky.


Minimální počet platících účastníků je 15 a maximální je 30.
Výjimky viz anotace programů.


V zájmu docílení co nejvyšší kvality programů uvádějte plný počet dětí ve třídě. U některých programů je počet účastníků omezen (viz anotace jednotlivých programů). Velkou skupinu můžeme rozdělit na 2 menší, ale musíme to vědět dopředu.


Obecné informace k objednávání:

Cena pro MŠ, ZŠ, SŠ i speciální školy:

Účastnické poplatky se liší podle délky a typu programu. Cena pro jednoho účastníka je uvedena u každého výukového programu. Pedagogický doprovod má program zdarma. Poplatek uhradíte na místě před zahájením programu nebo Vám můžeme vystavit fakturu.

Storno podmínky:
Pokud se telefonicky neomluvíte z Vámi objednaného programu nejpozději jeden pracovní den předem do 15h, bude Vám účtován storno poplatek 1 000,- Kč.


Obecné informace:
Programy probíhají v areálu Toulcova dvora a vedou je zkušení lektoři s odpovídajícím vzděláním.

 

Délka programů:
Programy jsou dvou a vícehodinové. Mohou probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách. Začátek programu přizpůsobíme Vašim potřebám. Do programu je zařazena krátká přestávka.

Odpovědnost:
Za žáky nese odpovědnost doprovázející pedagog. Ten je povinen si zajistit dostatečný doprovod (např. při dělení třídy na více programů musí být pro každou jeden pedagogický dozor). Lektor zodpovídá výhradně za kvalitu a obsah programu.

Oblečení:
Programy probíhají v terénu a v původních stavbách, kde je problematické některé místnosti temperovat, proto je vhodné mít teplejší oblečení. Na venkovní programy doporučujeme oblečení do přírody, které je možné ušpinit, pevné uzavřené boty (i v létě - vstup ke zvířatům do výběhu), případně pláštěnku.

Ubytování a stravování:
Při vícedenním pobytu je možno využít ubytovnu (ubytovna@toulcuvdvur.cz) a jídelnu (vlckova@toulcuvdvur.cz) přímo v areálu Toulcova dvora.


Snažíme se zajistit co nejvyšší kvalitu programů. Prosíme, pomozte nám tím, že nám při objednávání o své třídě sdělíte co nejvíce informací, které mohou ovlivnit průběh programu, například:

Doprovod:
Informace o počtu doprovázejících osob je důležitá hlavně u mateřských a speciálních škol. Vysoký počet doprovázejících osob pozměňuje charakter programu a je třeba s ním dopředu počítat. Programu se mohou účastnit 4 dospělé osoby bezplatně. Každý další dospělý účastník platí plnou výši účastnického poplatku.

Cizí jazyky:
V případě, že se jedná o skupinu nehovořící česky a počítáte-li s vlastním tlumočením, rozhodně nám to nezapomeňte včas sdělit. Tato situace pozměňuje průběh programu a je třeba, aby na ni byl lektor připraven. Programy v cizím jazyce nenabízíme.

Speciální třídy:
Při objednávání Vám pomůžeme vybrat vhodný program podle schopností a potřeb Vašich dětí. Minimální počet platících účastníků je rovněž 15. Výjimkou je program Hebká ouška, měkké tlapky, kde je minimální počet 10 dětí.


Prázdninový provoz:
V období červenec a srpen výukové programy nenabízíme. V letním období na Toulcově dvoře probíhají příměstské tábory a tudíž není možné, aby jiný příměstský tábor trávil delší čas v areálu bez lektorského doprovodu z Toulcova dvora. Děkujeme za pochopení.


Podmínky využití areálu mimo EVP:

Vzhledem k zaplnění areálu výukovými programy ve všední dny dopoledne, není v tuto dobu možný vstup dalších skupin. Ty si mohou Toulcův dvůr prohlédnout po nahlášení na telefonu 602 509 815 ve všední dny odpoledne nebo o víkendu. Pokud nebudete objednáni, může se stát, že Vás naši pracovníci požádají o opuštění areálu. Děkujeme za pochopení.Co je to ekologický výukový program?

Ekologický výukový program (EVP) má environmentální, přírodovědný a všeobecně rozvíjející obsah. EVP doplňují školní vzdělávací programy o praktickou ekologickou výchovu, která probíhá v podmínkách těžko dostupných většině školských zařízení. Aktivity jsou připravovány tak, aby se děti učily prožitkem, samy hledaly příčiny a řešení environmentálních problémů a získávaly odvahu k jednání ve prospěch životního prostředí. Programy využívají prvků problémového a projektového vyučování, citové, estetické, pracovní i dramatické výchovy. Rozvíjejí smyslové vnímání a fantazii. Učí děti vnímat v souvislostech, podněcují u nich aktivitu a tvořivost. Programy jsou přizpůsobeny věku účastníků a navazují na vzdělávací programy.
 

NA ROK 2016 JIŽ MÁME JEDINÉ VOLNÉ 28. A 29.6.

Kontakty:

Ekologické výukové programy pro školy

Fotogalerie:

images/stories/fotogalerie/1835/Planek dvora - Botic.JPG

EVP Balíčky

kontaktujte nás
Vyberte si...
Kontaktní formulář Zpětná vazba
Osoba Firma

Formulář - Osoba


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:
Příjmení:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:
Telefon:
E-mail:
Firma:
IČ:
DIČ:
Ulice a čp.:
Město:
PSČ:

Kontaktní osoba


Jméno:
Příjmení:
Telefon:
E-mail:
Pozice ve firmě:


Informace o daru


Datum platby:
Vaše číslo účtu:
Kód vaší banky:
Částka:
Variabilní symbol:
Pronájem prostor - Poptávkový formulář


Kontaktní informace

(Zvýrazněná políčka jsou povinná)


Jméno:

Příjmení:

Organizace:

Telefon:

E-mail:


Místnost:
Sál 1
Sál 2
Velká přednášková Zátiší
Malá přednášková Klubovna
Velká koňská klubovna Mateřský klub - Herna
Mateřský klub - Oáza Mateřský klub - Zahrada
Mateřská škola Podium

Termín:

Čas:

Účel pronájmu:


Poznámka:


X
X