header

Ekologické výukové programy pro školy

Ekologické výukové programy pro školy Mateřským, základním a středním školám nabízíme programy, které probíhají v unikátním prostředí Toulcova dvora. V historických budovách vyučujeme moderními metodami, v areálu seznamujeme žáky s jeho přírodním bohatstvím a na farmě s potřebami hospodářských zvířat. Cílem našich programů je, kromě vzdělávání, probouzet u dětí citlivost a úctu k přírodě i tradicím.


Co je to ekologický výukový program?

Ekologický výukový program (EVP) má environmentální, přírodovědný a všeobecně rozvíjející obsah. EVP doplňují školní vzdělávací programy o praktickou ekologickou výchovu, která probíhá v podmínkách těžko dostupných většině školských zařízení. Aktivity jsou připravovány tak, aby se děti učily prožitkém, samy hledaly příčiny a řešení environmentálních problémů a získávaly odvahu k jednání ve prospěch životního prostředí. Programy využívají prvků problémového a projektového vyučování, citové, estetické, pracovní i dramatické výchovy. Rozvíjejí smyslové vnímání a fantazii. Učí děti vnímat v souvislostech, podněcují u nich aktivitu a tvořivost. Programy jsou přizpůsobeny věku účastníků a navazují na vzdělávací programy.

Pokyny pro objednávání programů:


1. Na telefonu 271 750 548 nebo na emailu programy@toulcuvdvur.cz nám nahlaste:
- název požadovaného programu, který můžete vybírat ZDE
- počet dětí a jejich věk
- adresu školy
- jméno a telefon kontaktní osoby

2. Vybereme oboustraně vyhovující termín
- volejte v pracovní dny od 8:00 do 16:00

3. Do 14 dnů nám objednávku potvrďte pomocí formuláře, který najdete na adrese: www.toulcuvdvur.cz/objednavka

Termíny objednávání:
Na období září - březen od 24. srpna, duben - červen od 1. února

Minimální počet platících účastníků je 15.

V zájmu docílení co nejvyšší kvality programů uvádějte plný počet dětí ve třídě. U některých programů je počet účastníků omezen (viz anotace jednotlivých programů).

Cena pro MŠ, ZŠ, SŠ i speciální školy:
Účastnické poplatky se liší podle délky a typu programu. Cena pro jednoho účastníka je uvedena u každého výukového programu. Pedagogický doprovod má program zdarma. Poplatek uhradíte na místě před zahájením programu nebo Vám můžeme vystavit fakturu.

Storno podmínky:
Pokud se nedostavíte na Vámi objednaný program, naúčtujeme Vám 500,- Kč storno poplatek.

Obecné informace:
Programy probíhají v areálu a okolí Toulcova dvora a vedou je zkušení lektoři s odpovídajícím vzděláním.

Délka programů:
Programy bývají dvou a vícehodinové. Mohou probáhat v dopoledních i odpoledních hodinách. Začátek přizpůsobíme Vašim potřebám. Do programu je zařazena krátká přestávka.

Odpovědnost:
Za žáky nese odpovědnost doprovázející pedagog. Ten je povinen si zajistit dostatečný doprovod (např. při dělení třídy na více programů musí být pro každou jeden pedagogický dozor). Lektor zodpovídá výhradně za kvalitu a obsah programu.

Oblečení:
Programy probíhají v terénu a v původních stavbách, kde je problematické některé místnosti temperovat, proto je vhodné mít teplejší oblečení. Na venkovní programy doporučujeme oblečení do přírody, které je možné ušpinit, pevné uzavřené boty (i v létě - vstup ke zvířatům do výběhu), případně pláštěnku nebo holínky.

Ubytování a stravování:
Při vícedenním pobytu je možno využít ubytovnu (603 806 362) a jídelnu (272 660 502) přímo v areálu Toulcova dvora.

Snažíme sezajistit co nejvyšší kvalitu programů. Prosíme, pomozte nám tím, že nám při objednávání o své třídě sdělíte co nejvíce informací, které mohou ovlivnit průběh programu.

Doprovod:
Informace o počtu doprovázejících osob je důležitá hlavně u mateřských a speciálních škol. Vysoký počet doprovázejících osob pozměňuje charakter programu a je třeba s ním dopředu počítat.

Cizí jazyky:
V případě, že se jedná o skupinu nehovořící česky a počítáte-li s vlastním tlumočením, rozhodně nám to nezapomeňte včas sdělit. Tato situace pozměňuje průběh programu a je třeba, aby na ni byl lektor připraven. Programy v cizím jazyce nenabízíme.

Speciální třídy:
Při objednávání Vám pomůžeme vybrat vhodný program podle schopností a potřeb Vašich dětí. Minimální počet platících účastníků je rovněž 15.

Podmínky využití areálu mimo EVP:
Vzhledem k zaplnění areálu výukovými programy ve všední dny dopoledne, není v tuto dobu možný vstup dalších skupin. Ty si mohou Toulcův dvůr prohlédnout po nahlášení na telefonu 271 750 548 ve všední dny odpoledne nebo o víkendu. Pokud nebudete objednáni, může se stát, že Vás naši pracovníci požádají o opuštění areálu.

Ekologické výukové programy pro školy

Kontakty:

Fotogalerie:

images/stories/fotogalerie/1835/Plánek dvora - Botič.JPG
kontaktujte nás
Vyberte si...
Kontaktní formulář Zpětná vazba