Cookies

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku Více informací
Nabídka

Naučná stezka - Step ve dvoře

Step na našem dvoře má celkem zajímavou historii. O důležitosti jejího vzniku přesvědčila architekty paní Emilka Strejčková, zakladatelka Střediska ekologické výchovy, s elánem sobě vlastním. Step pochází z Prokopského údolí, kde ji strhli při nešetrné stavební úpravě. Má tu rozhodně svůj význam - ukázat, že nejste jen v historické budově statku, ale také ve Středisku ekologické výchovy. Udržet ji v dobrém stavu, ale není žádná legrace. 


Můžete si pomyslet: "Co to tu mají za neudržovaný trávník? Proč ho neposečou?" Odpovědí se najde celá řada. Step vykvétá na jaře a tak je potřeba s kosením počkat, až rostliny odkvetou, zplodí semena a uzrají. Nicméně na jaře bychom mohli a dokonce i měli step pást. Byla na to po staletí zvyklá. Rostliny tím sice trochu ve vývoji zdržíme, ale je to v pořádku. Po odkvětu sice můžeme vesele kosit, ale entomolog by namítnul, že tím odebereme všem pozoruhodným hmyzím druhům, které tu se zaujetím sály nektar, místo k přezimování. Jsou totiž zvyklí zimovat v suchých dutých stéblech a těch na dnešních "golfových" trávnících najdete pomálu.

Takže tu máme hledisko rostlin, hmyzu, estetiky, tak si vyberte. Není lehké vyhovět všem.

Dalším zajímavým důvodem, proč step na dvoře mít, je to, že poukazuje na celopražský fenomén stepí. Tisíce let se v Pražské kotlině pásla stáda ovcí a dala vzniknout tomuto krásnému druhově bohatému biotopu. Postglaciální česká krajina je na takové biotopy chudá a můžeme si povšimnout, že se objevují zejména na obhospodařovaných lukách. Proto stojí za to takový biotop na dvoře pěstovat a ukazovat jako příklad, proč chránit i další podobná místa v Praze

Step byla po svém přemístění na dvůr rozšířena, ale nebylo o ni nijak zvlášť pečováno. V současnosti se snažíme dobudovat její mikroreliéf. Tím vytvoříme na celé ploše příhodnější mikroklima a snad se nám podaří step rozšířit po celé ploše. Takto "vypěstovat" biotop je nesmírně těžké a léta trvající, což vám řekne každý, komu kdysi rozorali louku a dnes vidí, že na ní vůbec nerostou ty rostliny, jako za jeho dědečka. Dalším aspektem je to, že obecně takto malé segmenty biotopů jsou velmi nestabilní a těžko udržitelné.

V podstatě zde bojujeme na hraně zákonů přírody, tak nám držte palce a přispějte případně svojí ohleduplnosti k podivnému neposečenému trávníku uprostřed dvora. Přijďte na jaře a povšimněte si jeho pestrosti a všech motýlů, kteří dobře vědí, proč přiletěli.

Naučná stezka - Step ve dvoře